23
Mart 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Bilirkişilik İtirazı Üst Yazısı
23
Mart 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Bilirkişilik İtirazı Kabul Edilenler Listesi
23
Mart 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Bilirkişilik İtirazı Red Edilenler Listesi
09
Şubat 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Taşeron Personeli Sözlü Sınav Sonucu
23
Şubat 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Hakim Cumhuriyet Savcısı Lojman Duyurusu
07
Şubat 2018
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı
Lojman Puan Cetveli
31
Mayıs 16
Diyarbakır Adalet Komisyonu
Şırnak Ceza İnfaz Kurumları İçin Komisyonumuzca Yapılan Erkek Bayan İnfaz Koruma Memurluğu,
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Elektrik, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği, Aşçılık, Kaloriferci,
Sağlık Memurluğu, Şoförlük sınavları nihai başarı listesi